Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5958/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Marta Kos

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Ewy Adamczyk-Borowskiej adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marty Kos ostatnio zamieszkałej w ul. Srebrzyńska 69/11, 91-087 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Gminy Łódź przeciwko pozwanemu Marcie Kos o roszczenia z umowy najmu.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 5958/21
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2023