Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 115/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Pojezierska\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 roku ustanowiono dla pozwanej Agnieszki Jóźwiak, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Anny Dudek– pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul Kopcińskiego 56,

sprawy z wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Pojezierska\" z siedzibą w Łodzi
przy udziale Agnieszki Jóźwiak
o stwierdzenie nabycia spadku po Lidii Rydz

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2023