Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8452/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej w Warszawie

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Postanowieniem z dnia 21 lutego 2023 roku ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Indira Kokoladze kuratora w osobie pracownika sądu – starszego sekretarza sądowego Anny Dudek - adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, 90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 56.
w sprawie z powództwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Indira Kokoladze
o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2023