Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 863/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.03.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 863/22 postępowanie o stwierdzenie nabycia przez Iwonę Walkowską z mocy prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 105/1 o powierzchni 0,0324 ha, położonej w miejscowości Jedlicze B, gminie Zgierz, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Nieruchomość pozostaje w posiadaniu Iwony Walkowskiej.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Jedlicze B
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.06.2023