Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII Ns 517/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: : z wniosku Haliny Stępowskiej przy udziale Andrzeja Pachnika, Urszuli Pachnik, Mieczysławy Pachnik-Kural, Leszka Pachnika, Janiny Zglińskiej, Janusza Pachnika, Ryszarda Zięby, Joanny Pachnik, Marcina Pachnika

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź)
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janiny Zglińskiej ostatnio zamieszkałej w Łodzi w sprawie z wniosku Haliny Stępowskiej przy udziale Andrzeja Pachnika, Urszuli Pachnik, Mieczysławy Pachnik-Kural, Leszka Pachnika, Janiny Zglińskiej, Janusza Pachnika, Ryszarda Zięby, Joanny Pachnik, Marcina Pachnika o Dział spadku.
Sygn. akt XVIII Ns 517/21

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2023