Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3552/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.03.2023,
w sprawie: ustalenie prawa własności nieruchomości
Dotyczy: Mohamd Latrach

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 3552/22

POSTANOWIENIE
Dnia 17 lutego 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora

po rozpoznaniu: 17 lutego 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Bank Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Mohamed Latrach

w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora


postanawia:

1. Podjąć postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mohameda Latracha kuratora w osobie sekretarza sądowego Katarzyny Ignaczak...

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2023