Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5552/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Gmina Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 5552/21
POSTANOWIENIE
Dnia 8 marca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 8 marca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Gmina Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Jarosławowi Sobczakowi
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. (..);
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Sobczaka kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..).

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2023