Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8931/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 8931/21
POSTANOWIENIE
Dnia 13 marca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 13 marca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko pozwanemu: Kamilowi Garnysowi
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. (..);
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Kamila Granysa kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.04.2023