Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5086/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Przemysław Lis

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 5086/21

POSTANOWIENIE
Dnia 16 lutego 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Maciej Adamczyk

po rozpoznaniu: 16 lutego 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: Gmina Łódź - Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Paulinie Kieszkowskiej, Przemysławowi Lisowi

postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Lisa kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.05.2023