Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5849/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. postanowieniem z dnia 24 marca 2023 roku ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Bogusławy Jędrusiak kuratora w osobie pracownika sądu – starszego sekretarza sądowego Anny Dudek – adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XVIII Cywilny ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź,

w sprawie z powództwa: Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

przeciwko pozwanemu: Bogusławie Jędrusiak

o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.05.2023