Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: II N 421/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Marka Łysiuka

O TREŚCI

Sygn. akt II N 421/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny informuje, że w dniu 3 marca 2023 roku został złożony przez Agnieszkę Stępień-Cent wykaz inwentarza majątku spadkowego po Marku Łysiuku (PESEL: 48071714813), urodzonym 17 lipca 1948 roku, zmarłym dnia 28 grudnia 2020 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałym w Łodzi przy ul. Batalionów Chłopskich 4 m 37. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 6381 k.p.c., to jest każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, jak i wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Referendarz Sądowy Piotr Parol

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.05.2023