Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 714/20

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 01.04.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Franciszek Cetnarowski

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 714/20 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej \"Małopolska\" w Gorlicach postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Cetnarowskim s. Józefa i Zofii, ostatnio stale zamieszkałym w Gorlicach, zmarłym 25 października 2012 roku w Gorlicach.

Wzywa się spadkobierców Franciszka Cetnarowskiego lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.07.2023