Niedziela, 04 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5578
Niedziela, 04 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11333/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Krzysztof Maciaszek

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie sekretarza sądowego Ewy Adamczyk-Borowskiej adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krzysztofa Maciaszka ostatnio zamieszkałego ul. Wyszyńskiego 79/32, 94-051 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przeciwko pozwanemu Krzysztofowi Maciaszkowi o zapłatę 2 773,19 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11333/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.06.2023