Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1072/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.05.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: spadkobierców

O TREŚCI

„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny ul. Sokołowska 6, w sprawie
o sygnaturze akt I Ns 1072/22 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Karolak - Kobryn i Teresy Michalak o zasiedzenie prawa udziału 30/192 części we współwłasności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Władysława Rząba 6 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 232, obręb 123, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00020989/0, należącego do Teodozji Karolak zmarłej w dniu 9 września 1981 roku. Wzywa się, aby osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Teodozji Karolak, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały uprawnienie do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie udziału we współwłasności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione”.

Miejscowość: Zgierz
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.08.2023