Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: INs 256/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.05.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Justyny Kołodziejczyk

O TREŚCI

OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 256/23 toczy się postępowanie z wniosku Justyny Kołodziejczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Kołodziejczyk z domu Kotlickiej, córce Bolesława i Anieli z domu Kaczmarowicz zmarłej dnia 7 lipca 2022 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi.
W skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Łodzi.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.08.2023