Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: II C 512/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 31.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Alliev Taleh

O TREŚCI

Sygn. akt II C 512/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie o zapłatę na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Alliev Taleh kuratora w osobie Joanny Świderskiej - pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Sędzia Aleksandra Jamróz

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.07.2023