Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6061/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 6061/22

POSTANOWIENIE
Dnia 24 maja 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 24 maja 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Elżbiecie Krzysztofik
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. podjąć postępowanie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Elżbiety Krzysztofik kuratora w osobie sekretarza sądowego Marcina Owczarka;
3. …
.
Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.07.2023