Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 208/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Renata Kozioł

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Nagórskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Renaty Kozioł

w sprawie z wniosku Izabeli Beliny
przy udziale Mirosława Kocana, Janusza Kocana, Renaty Kozioł, Katarzyny Śmieszek, Marka Kocana, Remigiusza Kocana i Małgorzaty Kalinowskiej
o dział spadku i zniesienie współwłasności

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.07.2023