Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7736/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Michała Kaczora

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Michała Kaczora ostatnio zamieszkałego w ul. Popiełuszki 43a/16, 94-053 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa o COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń spółki akcyjnej Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przeciwko Michałowi Kaczorowi - o zapłatę 4 117,76 zł.
.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 7736/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 02.07.2023