Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 186/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 02.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Tatiana Mazurkiewicz

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 186/23 postępowanie z wniosku Gminy Miasto Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Tatianie Mazurkiewicz z domu Berestowskiej, córce Sergiusza i Natalii, zmarłej w dniu 16 kwietnia 2009 roku w Zgierzu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu.
Nadto Sąd zawiadamia, iż po spadkodawczyni pozostały środki pieniężne zgromadzone na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej i wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zgierz
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.09.2023