Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7187/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Okołowicza

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Moniki Jasińskiej
po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Feniko Finqanse sp. z o.o z siedzibą w Tychach
postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Przemysława Okołowicza kuratora w osobie Iwony Kłósek - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
2. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.07.2023