Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 645/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobierców

O TREŚCI

postanawia:
1 wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Marzenę Pijanowską;
2 ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania kuratora w osobie Michała Walczaka;
3 dokonać publicznie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dzienniku EBOS i UMŁ na okres jednego miesiąca
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono..

Miejscowość: wieś Rożnowice
Województwo: wielkopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.07.2023