Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9408/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Grabskiego

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Miłosza Sikory
po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Teofilów\" z siedzibą w Łodzi
postanawia:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Grabskiego kuratora w osobie sekretarza sądowego Iwony Kłósek;
2. …


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.07.2023