Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024
Sygnatura akt: II Ns 450/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.06.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia II Wydział Cywilny w Łodzi w sprawie II Ns 450/22 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Waldemarze Szybińskim, synu Kazimierza i Marii z domu Karpińska, zmarłym dnia 16 września 2018r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.09.2023