Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 736/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Prezydent Miasta Łodzi Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII Ns 736/22

ZARZĄDZENIE
Łódź, dnia 3 września 2023 roku
Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Podhalicz
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 września 2023 roku w Łodzi
sprawy z wniosku Prezydenta Miasta Łodzi
z udziałem Niki Tsakadze i Tomasza Bukowieckiego
o orzeczenie przepadku pojazdu
zarządza:
1. ustanowić dla Niki Tsakadze, której miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu – Marcina Owczarka;
2. …;
3. uzależnić skuteczność doręczenia wniosku kuratorowi od upływu 3 tygodni od chwili wywieszenia obwieszczenia.


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.10.2023