Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4500/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Gmina Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przeciwko pozwanemu: Krzysztofowi Puciata

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 4500/22
POSTANOWIENIE
Dnia 31 sierpnia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Maciej Adamczyk
po rozpoznaniu: 31 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Gmina Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Krzysztofowi Puciata
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Puciata kuratora w osobie Karoliny Paluszkiewicz ;
2. (..)

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 12.10.2023