Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 647/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: EFFICENTER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 647/23
POSTANOWIENIE
Dnia 30 sierpnia 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Katarzyna Płuciennik
po rozpoznaniu: 30 sierpnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: EFFICENTER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Patrykowi Sikorze
w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora
p o s t a n a w i a:
1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie na podstawie art. 180 k.p.c.
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Sikory kuratora w osobie Karoliny Paluszkiewicz – pracownika (sekretarz sądowy) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144§1 k.p.c.;

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.10.2023