Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 10787/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mateusz Wierzbowski

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mateusza Wierzbowskiego ostatnio zamieszkałego Al. Wyszyńskiego 37/19, 94-050 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej \"Retkinia-Północ\" z siedzibą w Łodzi przeciwko pozwanemu Mateuszowi Wierzbowskiemu o zapłatę 6 292,03 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 10787/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.10.2023