Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11053/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Anie Asloiani

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
tel. 422012000 fax - brak

Skład sądu: Referendarz Miłosz Sikora

Sygnatura akt XVIII 1 Nc 11053/22
(w odpowiedzi należy podać datę i sygn. akt)

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Any Asloiani ostatnio zamieszkałej w Łodzi w sprawie Credit Agricole Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Anie Asloiani
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11053/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.10.2023