Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11856/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanej z miejsca pobytu pozwanego Stanisława Domalewskiego

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Andrzeja Hodały
po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Wiener Towarzyswtwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
postanawia:
1. …
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Stanisława Dmalewskiego kuratora w osobie pracownika sądu Iwony Kłósek.
3. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 14.10.2023