Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 303/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Urszula Ziółkowska

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej – pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Urszuli Ziółkowskiej ostatnio zamieszkałej ul. 6-go Sierpnia 28/13, 90-623 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa EFFICENTER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Urszuli Ziółkowskiej o zapłatę 3 876,20 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 303/23
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.10.2023