Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 197/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 12.09.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Łukasz Wdowiak

O TREŚCI

Sygn. akt II Ns 197/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z wniosku Skarbu Państwa Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Łukasza Wdowiaka kuratora w osobie Agnieszki Kornata - pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Referendarz sądowy Piotr Parol

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.10.2023