Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 874/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.09.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Adam Kuziak, Krystyna Kuziak, Aleksy Sobin

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach pod sygnaturą I Ns 874/22 toczy się postępowanie z wniosku Adama Kuziak i Krystyny Kuziak o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności działek ewidencyjnych nr 24 i 237 o łącznej powierzchni 2,0000 ha, położonych w miejscowości Bartne, gmina Sękowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie, objęte księgą wieczystą nr NS1G/00018830/8 – wpisanych na rzecz Aleksego Sobin syna Michała i Ewy

Sąd wzywa następców prawnych Aleksego Sobin oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu postępowania pod rygorem pominięcia.

Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.12.2023