Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 453/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Grażyna Zioborwska, Włodzimierz Muszyński

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 453/23 z wniosku Grażyny Ziobrowskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Muszyńskim s. Michała i Marii, ostatnio na stałe zamieszkałym w Gorlicach, zmarłym 24 kwietnia 2021r. w Gorlicach.

Wzywa się spadkobierców Włodzimierza Muszyńskiego lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.12.2023