Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 498/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.09.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Michał Witosław

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny ogłasza, że postanowieniem z 11 września 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 498/23 zezwolono Grzegorzowi Smyk na złożenie do depozytu sądowego dopłaty zasądzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorlicach z dnia 27 czerwca 2023 r., sygn. akt I Ns 267/23 w kwocie 20 000 zł. płatnej w terminie 14 dni od dnia prawomocności postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności oraz w przyszłości dalszych świadczeń wynikających z tego tj: kwoty 20 000 zł. płatnej w terminie 3 miesięcy od dnia prawomocności postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności kwoty 19 890 zł. płatnej w terminie 6 miesięcy od dnia prawomocności postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności. Wypłata tych kwot nastąpi bezwarunkowo na wniosek Michała Witosław.

Wobec powyższego wzywa się Michała Witosław do odbioru depozytu w terminie 3 lat od niniejszego ogłoszenia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.12.2023