Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8962/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 18.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Vitalii Tretiak

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Vitalii Tretiak ostatnio zamieszkałego ul. Rojna 28/57, 91-134 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Bank Polska Kasa Opieki spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Vitalii Tretiak o zapłatę 21 756,47 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 8962/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.10.2023