Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 332/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 14.09.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Elżbieta Sobczak

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 332/22

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 332/22 po zmarłej w dniu 5 kwietnia 2021 roku w Łodzi Elżbiecie Sobczak (PESEL 35091003843), córce Leona i Marii ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Konstytucyjnej 1 m 66 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 13 września 2023 roku wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza oraz wnosić o uzupełnienie spisu.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.10.2023