Czwartek, 25 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5995
Czwartek, 25 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1099/21

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zygmunt Krzepkowski, syn Jana i Marianny, zm. w dniu 21 lipca 2021 roku w Świętochłowicach

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydział Cywilny pod sygn. I Ns 1099/21 toczy się sprawa z wniosku TF Bank AB (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce przy udziale Adama Krzepkowskiego, Krzysztofa Krzepkowskiego, Kamila Krzepkowskiego, Wojciecha Łukawskiego, Kacpra Łukawskiego, Daniela Łukawskiego, Mateusza Wawera, Kacpra Wawera, Jarosława Łukawskiego, Ewy Wawer, Ewy Łukawskiej, Anity Łukawskiej, Jadwigi Krzepkowskiej, Natalii Łukawskiej, Anny Łukawskiej, Sandry Krzepkowskiej, Laury Krzepkowskiej, Wioletty Skowrońskiej, Barbary Stępień, Renaty Pielki, Bożeny Miczki, Moniki Występ, Katarzyny Występ, o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Krzepkowskim, synu Jana i Marianny z domu Łukawskiej, urodzonym 16 października 1949 roku w Samborcu, zmarłym 21 lipca 2021 roku w Świętochłowicach, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska.
Z informacji posiadanych przez Sąd wynika, że w skład spadku po spadkodawcy wchodzi dług wobec wnioskodawcy.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy Zygmunta Krzepkowskiego w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.12.2023