Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1040/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 1040/22
Ogłoszenie
„Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1040/22 toczy się postępowanie z wniosku „Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A” z siedzibą w Rąbieniu AB z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu i Pawła Korczowicza o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu po Jacku Sławomirze Korczowiczu, synu Sławomira i Weroniki, zmarłym dnia 5 czerwca 2016 roku w Zgierzu, mieszkającym przed śmiercią w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB gmina Aleksandrów Łódzki. Wzywa się, aby osoby uprawnione do odbioru depozytu, tj. spadkobiercy w ciągu 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili uprawnienie do odbioru depozytu.”.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.10.2023