Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11103/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Łukasz Marciniak

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul .Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Łukasza Marciniaka ostatnio zamieszkałego ul. Trójskok 12, 94-101 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Łukaszowi Marciniakowi o zapłatę 55 491,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11103/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.10.2023