Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 626/21

Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
ul. Kołłątaja 6
83-110 Tczew

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Tczewie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 626/21 z wniosku Gminy Morzeszczyn o zasiedzenie własności nieruchomości, stanowiących drogi gruntowe dojazdowe od/do gospodarstw rolnych mieszkańców wsi Kierwałd, posadowione na działkach: nr 73 o obszarze 0.2200 ha, nr 74 o obszarze 0.1500 ha i nr 83 o obszarze 0.2100 ha, dla których Sąd Rejonowy w Tczewie prowadził zamkniętą księgę wieczystą Kierwałd T. III karta 57, które to działki znajdują się w posiadaniu Gminy Morzeszczyn.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Tczew
Województwo: pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.12.2023