Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 41/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Stanisław Wałęga

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postepowanie w sprawie I Ns 41/23 z wniosku Stanisława Wałęgi o stwierdzenie nabycia z dniem 1 stycznia 2010 roku przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowych położonej w Moszczenicy, obręb 0001 Moszczenica, powiat gorlicki, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych numer 1214 o powierzchni 0.2988 ha oraz numer 1229 o powierzchni 0.3043 ha.

Działka obecnie oznaczona numerem ewidencyjnym 1214 powstała z działki numer 1571, która to działka powstała z kolei z parcel gruntowych l. kat. 2190/9, 2193/3, 2194/1. Z kolei działka obecnie oznaczona numerem ewidencyjnym 1229 powstała z działki 1570, która to działka powstałą z kolei z parcel gruntowych l.kat. 2190/10 i 2193/4.

W ewidencji gruntów jako właściciel tych działek wpisana jest Zofia Gnojek córka Wojciecha i Julii jako władająca na zasadach samoistnego posiadania. Natomiast w Księgach Wieczystych numer NS1G/00004463/3 oraz numer NS1G/00004465/7 jako właściciel wyżej wymienionych nieruchomości ujawniona jest Helena Wałęga córka Szymona i Anny.

Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Gorlicach i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.12.2023