Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 487/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Piotr Gurb, Elżbieta Gurb

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postepowanie w sprawie I Ns 487/23 z wniosku Piotra Gurba z udziałem Elżbiety Gurba o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie położonej w miejscowości Kąclowa, obręb 0011 Kąclowa, powiat nowosądecki, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych numer 275 i 276 o łącznej powierzchni 0,99 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zboru dokumentów.

W ewidencji gruntów jako właściciel tych działek wpisana jest Elżbieta Główczyk zamieszkała w Ameryce.

Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Gorlicach i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.12.2023