Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 80/21

Sąd Rejonowy w Rawiczu
I Wydział Cywilny
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.09.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Adam Walenty Kawicki

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą akt I Ns 80/21 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Walentym Kawickim (synu Stanisława i Jadwigi), zmarłym 28 lutego 2018 roku w Kołaczkowicach (gmina Miejska Górka) i tam mającym ostatnie miejsce pobytu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym roszczących prawa do spadku po wymienionym, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego orzeczenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Rawicz
Województwo: wielkopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.12.2023