Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 35/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.10.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 35/23 postępowanie z wniosku Julii Szoszkiewicz z udziałem Piotra Szoszkiewicza i Leoncjusza Kumeckiego o stwierdzenie nabycia przez Jadwigę Szoszkiewicz i Adama Szoszkiewicza przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 184 i powierzchni 0,0633 ha, położonej w Ozorkowie przy ulicy Gabriela Narutowicza 3, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.02.2024