Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 644/21

Sąd Rejonowy w Tczewie
I Wydział Cywilny
ul. Kołłątaja 6
83-110 Tczew

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.11.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Maria Jastrzębska

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 644/21 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Jatrzębskiej z domu Rybińskiej, zmarłej w dniu 11 stycznia 2012 r. w Tczewie i mającej tu ostatnie w Tczewie przy ul. Jagiełły 5/25 ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Przedmiotem spadku jest lokal mieszkalny, w którym spadkodawczyni ostatnio przebywała.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Tczew
Województwo: pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.02.2024