Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 261/23

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.12.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 261/23 z wniosku Gminy Biecz o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie z dniem 31 października 2022 roku własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bieczu, gmina Biecz, stanowiącej działki ewidencyjne nr 280 o pow. 0,0092 ha i 281 o pow. 0,0283 ha.

Zgodnie z treścią sporządzonego wykazu synchronizacyjnego – działka 281 o pow. 0,0283 ha powstała z parceli budowlanej nr 89 objętej arkuszem posiadłości gruntowej nr 72, natomiast działka 280 o pow. 0,0092 ha powstała z parceli gruntowej l. kat 153 .

Parcela budowlana 89 zgodnie z wpisami w arkuszu posiadłości gruntowej nr 72 stanowiły własność Kurz Chana w 40/80 części, Machla Götz w 16/80 części, Reginy Wietzchner w 16/80 części i Walfa Wietzchner w 8/80 części.

Wzywa się spadkobierców współwłaścicieli Kurz Chana, Machla Götz, Reginy Wietzchner i Walfa Wietzchner bądź ich następców prawnych oraz wszystkie osoby zainteresowane,, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili w Sądzie Rejonowym w Gorlicach i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.03.2024