Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ns 942/23

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.12.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zofia Gwiazda, Alicja Maria Krawczyk

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w Wydziale II Cywilnym pod sygnaturą II Ns 942/23 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Gwiazda o stwierdzenie nabycia spadku po Alicji Marii Krawczyk z domu Krawczyk, córce Bernarda Krawczyka i Zofii z domu Roszak, urodzonej w dniu 26 marca 1948 r. w Hamburgu, zmarłej w dniu 31 maja 2023 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 68 m. 29. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m. st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość: Warszawa
Województwo: dolnośląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.03.2024