Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7762/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVII Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.12.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Katarzyny Kępskiej kuratora w osobie Aleksandry Cebulskiej ;
2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, w budynku urzędu gminy, właściwego ze względu na ostatni adres zamieszkania pozwanej, budynku Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej oraz dzienniku EBOS.PL, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu, na okres jednego miesiąca.

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.01.2024