Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 55/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.11.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Bogumiła Ślagowska

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest pod sygn. akt VIII Ns 55/22 sprawa z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu z udziałem Mieczysława Masternaka oraz Victorii Masternak o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bogumile Ślagowskiej z domu Kamińska, córce Józefa i Anny, zmarłej dnia 7 stycznia 2021 roku w Toszku, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu, a w skład spadku po niej wchodzi nieruchomość stanowiąca odrębną własność lokalu numer 6 położonego w Zabrzu przy ulicy Nad Kanałem 34, dla którego SR w Zabrzu prowadzi KW nr GL1Z/00047008/0.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 08.01.2024